Cách viết bài PR sản phẩm hiệu quả dành cho mọi doanh nghiệp

Những chú ý khi chọn ảnh, viết chú thích để tăng tính hấp dẫn bài viết PR

Để viết bài PR báo chí đến được với bạn đọc có tác dụng thực sự ngoài các yếu tố mặt chữ trên bài PR có nội dung hữu ích thực sự thì hình ảnh và chú thích hình ảnh là vô cùng quan trọng. Nó như là một cánh tay đắc lực hỗ trợ các ngôn […]