Nội dung website bị đối thủ đánh cắp, hướng giải quyết thế nào?

Nội dung website bị đối thủ đánh cắp, hướng giải quyết thế nào?

Từ khi thuật toán Google coi ‘Nội dung là Vua’, các website bắt đầu ráo riết đi làm nội dung. Những chủ shop chú trọng đến kinh doanh họ có thể tự viết bài PR chuyên nghiệp nếu khả năng viết lách, hoặc đầu tư ngân sách thuê người viết bài PR theo yêu cầu. Nhưng cũng có[…]